TECHNIK MECHANIK

KWALIFIKACJE DLA ZAWODU

K 1 – użytkowanie obrabiarek skrawających

K 2 – organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzen

PROGRAM ROZSZERZONY – matematyka, fizyka

EDUKACJA PRZEDMIOTOWA – Profil umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej oraz kształcenie zawodowe, pozwalające na wykonywanie wybranego zawodu i aktywne funkcjonowanie na zmieniającym się rynku pracy. Absolwent zostanie przygotowany do:

*wytwarzania części maszyn i urządzeń,

*dokonywania montażu maszyn i urządzeń,

*instalowania, uruchamiania i obsługiwania maszyn i urządzeń,

*organizowania procesu produkcji.

Do dyspozycji uczniów na przedmiotach zawodowych będzie nowoczesny sprzęt, m.in.: *tablice interaktywne,

*mikroskop elektronowy,

*obrabiarka sterowana numerycznie CNC,

*symulator do nauki programowania CNC.

W tym typie szkoły nauczane będą dwa języki obce: język angielski oraz język niemiecki – język wiodący w wymiarze 3 godz., a drugi język w wymiarze 2 godz. tygodniowo. Zajęcia praktyczne i miesięczne praktyki zawodowe uczniowie realizują w specjalistycznych zakładach przemysłowych.

Każdy uczeń będzie mógł korzystać z darmowych podręczników do nauczania wybranych przedmiotów zawodowych i języka obcego.

DODATKOWO – Naszym uczniom proponujemy bezpłatne korzystanie z Internetu, różnorodne koła zainteresowań, zajęcia sportowe, możliwość uczestnictwa w kursach, a także stypendia naukowe – za wysokie wyniki w nauce i stypendia za szczególne zaangażowanie w życie społeczne szkoły oraz pomoc materialna dla uczniów z rodzin o niskich dochodach. Prowadzimy bezpłatny cykl zajęć wspierajaąych rzetelne przygotowanie do egzaminów zewnętrznych: maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

TWOJA PRZYSZŁOŚĆ – Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do podjęcia pracy zawodowej w branży mechanicznej, produkcyjno – usługowej oraz do kontynuowania nauki na wszystkich uczelniach technicznych i kierunkach inżynieryjnych.