TECHNIK HOTELARSTWA

KWALIFIKACJE DLA ZAWODU

K 1 – planowanie i realizacja usług w recepcji

K 2 – obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

PROGRAM ROZSZERZONY – geografia, język angielski 

EDUKACJA PRZEDMIOTOWA – Profil umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej oraz kształcenie zawodowe, pozwalające na wykonywanie wybranego zawodu i aktywne funkcjonowanie na zmieniającym się rynku pracy. Absolwent zostanie przygotowany

do wykonywania następujacych zadań zawodowych:

* prowadzenie działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich,

* rezerwowanie usług hotelarskich,

* wykonywanie prac związanych z obsługą gości w recepcji,

* przygotowywanie jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości,

* przygotowywanie i podawanie śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,

* przyjmowanie i realizacja zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.

Nauka przedmiotów zawodowych odbywać się będzie w nowoczesnej pracowni hotelarskiej, a zawodowe kształcenie praktyczne zapewniamy na terenie szkoły. Miesięczne praktyki zawodowe uczniowie realizują w renomowanych ośrodkach hotelarskich w regionie, w ośrodkach nadmorskich (np. Gdańsk) i górskich (np. Solina, Czarna).

W tym typie szkoły nauczane będą dwa języki obce: język angielski oraz język niemiecki lub język francuski (od podstaw) – do wyboru – język wiodący w wymiarze 3 godz., a drugi język w wymiarze 2 godz. tygodniowo.

Każdy uczeń będzie mógł korzystać z darmowych podręczników do nauczania wybranych przedmiotów zawodowych i języka obcego.

DODATKOWO – Naszym uczniom proponujemy bezpłatne korzystanie z Internetu, różnorodne koła zainteresowań, zajęcia sportowe, możliwość uczestnictwa w płatnych kursach (np. obsługa programów recepcyjnych, kelnerski, animator czasu wolnego), a także stypendia naukowe – za wysokie wyniki w nauce i stypendia za szczególne zaangażowanie w życie społeczne szkoły oraz pomoc materialna dla uczniów z rodzin o niskich dochodach. Prowadzimy bezpłatny cykl zajęć wspierających rzetelne przygotowanie do egzaminów zewnętrznych: maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

TWOJA PRZYSZŁOŚĆ – Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do podjęcia pracy zawodowej w branży usługowej np. w biurach podróży, przy obsłudze zjazdów, konferencji, sympozjów, a także do samodzielnego prowadzenia własnej działalności usługowej. Dalsze kształcenie: kierunki turystyczno-rekreacyjne, hotelarskie itp.