Przedmiotowe zasady oceniania z religii

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego

Przedmiotowe zasady ocenianinia z języka angielskiego

Przedmiotowe zasady oceniania z języka niemieckiego

Przedmiotowe zasady oceniania z historii

Przedmiotowe zasady oceniania z historii

Przedmiotowe zasady oceniania z wiedzy o społeczenstwie

Przedmiotowe zasady oceniania z matematyki

Przedmiotowe zasady oceniania z fizyki

Przedmiotowe zasady oceniania z chemii

Przedmiotowe zasady oceniania z biologii i technologii gastronomicznej

Kryteria ocen z biologii i technologii gastronomicznej

Przedmiotowe zasady oceniania z geografii

Przedmiotowe zasady oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowe zasady oceniania z wiedzy o kulturze

Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki

Przedmiotowe zasady oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa

Przedmiotowe zasady oceniania z teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie technik logistyk

Przedmiotowe zasady oceniania z teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie technik mechanik

Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotów zawodowych w zawodzie technik żywienia

Przedmiotowe zasady oceniania z działalności gospodarczej w gastronomii

Przedmiotowe zasady oceniania z działalności gospodarczej w branży mechanicznej