W roku szkolnym 2011/2012 nasza szkoła uczestniczyła w projekcie unijnym „Przedsiębiorcze Szkoły” koordynowanym przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Zalożenia projektu były realizowane przez uczniów klasy 2 LO na zajęciach z podstaw przedsiębiorczości, natomiast uczniowie z klas 1 LO, 2 TM, 3 TH na dodatkowych zajęciach z ekonomii w praktyce. Realizacja działań w projekcie polegała na zgłębianiu przez beneficjentów praktycznych aspektów przedsiębiorczości poprzez stosowanie gier symulacyjnych i materiałów multimedialnych opracowanych dla potrzeb projektu.