Od września 2012 r. do października 2014 r. Zespół Szkół w Kańczudze przy współpracy z Powiatem Przeworskim i Wojewódzkim Urzędem Pracy Rzeszowie realizuje projekt „Podkarpacie stawia na zawodowców” w ramach Działania 9.2  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmującego wsparciem szkoły zawodowe. Głównym celem tego projektu jest promocja  szkolnictwa zawodowego wśród młodziezy szkolnej poprzez różne formy wsparcia.

Część środków przeznaczona będzie na doposażenie szkolnych pracowni w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Zaplanowane są także dodatkowe zajęcia podnoszące kompetencje zawodowe uczniów, w tym realizowane będą bezpłatne kursy: prawa jazdy kat. B, spawania metodą MAG, obsługi kas fiskalnych, barmański, organizator przyjęć okolicznościowych-catering. Ponadto 84 uczniów technikum również objętych będzie płatnymi stażami, mającymi na celu wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce. Każdy uczeń biorący udział w projekcie będzie objęty doradztwem edukacyjno- zawodowym.