Dnia 27 kwietnia 2012 roku zgodnie z tradycją naszej szkoły odbyło się uroczyste pożegnanie klas maturalnych przygotowane przez uczniów klasy drugiej liceum oraz trzecich technikum.

GALERIA ZDJĘĆ

 

Uroczystość składała się z dwóch części.

W pierwszej z nich Pani Dyrektor Dorota Konieczna wręczyła świadectwa uczniom, którzy z wyróżnieniem ukonczyli szkołę, wreczyła również nagrody książkowe oraz statuetki za osiagnięcia sportowe. Wszystkie nagrody ufundowane zostały przez Radę Rodziców. Druga część uroczystości była występem artystycznym przygotowanym przez
klasy: II LO, III TH, III TZM, składającym się z wierszy, piosenek, rad na maturę i dalsze życie.

Uroczystość zakończylo wręczenie maturzystom przez mlodszych kolegów pamiątkowych upominków na szczęście.

Mamy nadzieję, że te ostatnie wspólnie spędzone w szkole chwile na długo zapiszą się w pamięci maturzystów i bądą dobrym początkiem ich dorosłego życia.

Życząc samych sukcesów, już dziś zapraszamy maturzystów do odwiedzania ”starej szkoły”. Zawsze będą tu mile widziani.