KLASA MUNDUROWA

(profile do wyboru – wojskowy, policyjny, pożarniczy)

PROGRAM ROZSZERZONY: geografia, wos, język angielski

EDUKACJA PRZEDMIOTOWA – Profil umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej, szczególnie skierowany jest do uczniów zainteresowanych poszerzeniem wiadomości z proponowanych profili do wyboru – wojskowy, policyjny, pożarniczy. Szkoła zapewnia dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego.

EDUKACJA JĘZYKOWA – W tym typie szkoły nauczane będą dwa języki obce: język angielski oraz język niemiecki – język wiodący w wymiarze 3 godz., a drugi język w wymiarze 2 godz. tygodniowo. Przygotowujemy do konkursów językowych – Oxford Plus Educational (English Plus, Deutsch Plus), konkurs JERSZ- łowcy talentów, konkurs Wiedzy o krajach anglojęzycznych. Uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w wymianie międzynarodowej (Niemcy).

DODATKOWO – Naszym uczniom proponujemy zniżki na kurs prawa jazdy, bezpłatne korzystanie z Internetu, różnorodne koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, zajęcia sportowe, kurs samoobrony, zajęcia poligonowe, możliwosc udziału w płatnych kursach                (nurkowania, spadochronowym, pierwszej pomocy). Ponadto w klasie drugiej i trzeciej uczniowie wezmą udział w tygodniowych obozach kondycyjnych, podczas których wykorzystają wiedzę teoretyczną w praktyce. Obozy organizowane będa w atrakcyjnych miejscowościach górskich. 

Oferujemy stypendia naukowe – za wysokie wyniki w nauce i stypendia socjalne – pomoc materialną dla uczniów z rodzin o niskich dochodach. Prowadzimy bezpłatny cykl zajęć wspierających rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego, w tym na poziomie rozszerzonym z następujących przedmiotów: geografia, wos, język angielski. 

TWOJA PRZYSZŁOŚĆ – Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do podjęcia dalszej edukacji na studiach takich jak: szkoły i akademie wojskowe, uczelnie o specjalności policyjnej, pożarniczej itp. Będą mieli możliwość podjęcia atrakcyjnej pracy w służbach mundurowych.