W ostatnim czasie dotarła do naszej szkoły bardzo miła i ważna informacja.

W dniu 18.10.2012r. na uroczystości Dnia Seniora zorganizowanej w Kańczudze pani Dorota Konieczna Dyrektor Zespołu Szkół otrzymała Złotą Odznakę Honorową przyznaną przez Zarząd Główny Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów za zasługi dla Związku.

GALERIA ZDJĘĆ

 

medal

Wspomniana Odznaka jest wyrazem uznania dla całej społeczności szkolnej. Tradycyjnie już uczniowie Zespołu Szkół uczestniczą w pracy kańczuckiego Związku podczas przygotowywania paczek żywnościowych, a uroczyste spotkania członków związku uświetniają przygotowanymi pod opieką nauczycieli programami artystycznymi. Współpraca szkoły z Kołem Emerytów służy także młodym ludziom, mają bowiem okazję skorzystać z życiowego i zawodowego doświadczenia starszego pokolenia, mogą uczyć się szacunku i pokory wobec życia.

Złota Odznaka Honorowa jest więc w tym sensie nie tylko potwierdzeniem istniejącej współpracy, ale także zapowiedzią jej kontynuacji.