MECHANIK – MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ

KWALIFIKACJA DLA ZAWODU

K 1 – montaż i obsługa maszyn i urządzeń

EDUKACJA PRZEDMIOTOWA – Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie do wykonywania zawodu zgodnie z potrzebami rynku pracy. Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej posiądzie umiejetność:

*dokonywania montażu maszyn i urządzeń,

*obsługiwania i konserwowania maszyn i urządzeń,

* instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń.

Do dyspozycji uczniów na przedmiotach zawodowych będzie nowoczesny sprzęt, m.in.: *tablice interaktywne,

*mikroskop elektronowy,

*obrabiarka sterowana numerycznie CNC,

*symulator do nauki programowania CNC.

W tym typie szkoły nauczany będzie jeden język obcy: język angielski lub język niemiecki (do wyboru). Kształcenie zawodowe praktyczne uczniowie realizują w specjalistycznych zakładach przemysłowych.

Każdy uczeń będzie mógł korzystać  z darmowych podręczników do nauczania wybranych przedmiotów zawodowych i języka obcego.

DODATKOWO – Naszym uczniom proponujemy bezpłatne korzystanie z Internetu, różnorodne koła zainteresowań, zajęcia sportowe, możliwość uczestnictwa w kursach, a także stypendia naukowe – za wysokie wyniki w nauce i stypendia za szczególne zaangażowanie w życie społeczne szkoły oraz pomoc materialną dla uczniów z rodzin o niskich dochodach. Prowadzimy bezpłatny cykl zajęć wspierających rzetelne przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

TWOJA PRZYSZŁOŚĆ – Absolwenci tego kierunku bedą przygotowani do podjęcia pracy zawodowej w branży mechanicznej i produkcyjno – usługowej. Mogą też zdobyć dodatkową kwalifikację zawodową kontynuując naukę w technikum mechanicznym lub innym, mogą też kontynuować naukę w liceum.