V MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI


IV MIEDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY


poświęconych twórczości Adama Mickiewicza patrona Zespołu Szkół w Kańczudze

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

 

Cele konkursu:

– promowanie twórczości Adama Mickiewicza, patrona LO w Kańczudze

– zacieśnianie współpracy między szkołami

– promowanie uzdolnionej młodzieży, wymiana doświadczeń

Organizatorzy:

– nauczyciele języka polskiego w ZS w Kańczudze

Patroni konkursu:

– Dyrektor ZS w Kanczudze

– Rada Szkoły przy ZS w Kańczudze

– Rada Rodziców przy ZS w Kańczudze

Patronat honorowy:

– Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Konkursy odbywają się w dwóch kategoriach

– szkoły gimnazjalne

– szkoły ponadgimnazjalne

KONKURS RECYTATORSKI dla SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH i PONADGIMNAZJALNYCH:

1. Repertuar uczestników obejmuje jeden utwór A. Mickiewicza (w całości lub fragmentach).

2. Do recytacji uczestnik może wskazać jeden utwór.

3. Czas wykonania nie może przekroczyć 8 min.

4. W prezentowanym zestawie przewiduje się dowolność rodzajową
i gatunkową.

KONKURS PLASTYCZNY dla SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH:

1. Każdy uczestnik samodzielnie wykonuje jedną pracę plastyczną, będacą ilustracją do utworu Adama Mickiewicza [format A4].

2. W tym roku prosimy o ilustracje do „Romantyczności”

[sad ks. II w.403-430 lub grzybobranie ks. III w.260-289]

3. Technika wykonania dowolna.

4. Prace należy przesłać /dostarczyć/ na adres ZS w Kańczudze do dn.10.XII 2012r.

5. O wynikach konkursu plastycznego i terminie wręczenia nagród laureatów powiadomimy telefonicznie.

TERMINY:

1. Konkurs recytatorski odbędzie się dnia 14. XII 2012r.
o godz.1300 w sali gimnastycznej budynku ZS w Kańczudze.

2. Zgłoszenia do konkursu /pisemne/ do dnia 10. XII 2012r.
w sekretariacie ZS w Kańczudze.

3. Wzór zgloszenia dołączony do regulaminu.

ZASADY OCENY I NAGRODY:

1. Oceny recytacji i prac plastycznych dokona jury powołane przez organizatorów.

2. Wszyscy laureaci otrzymają nagrody  oraz dyplomy.

3. Opiekunowie otrzymają podziękowania od Dyrektora ZS w Kańczudze.

4. Ogłoszenie wyników konkursów i wręczenie nagród odbędzie się 14.XII 2012r./w dniu konkursu/.

POZOSTAŁE USTALENIA:

1. Dojazd na konkurs we własnym zakresie.

2. Szkoła zapewnia uczestnikom i opiekunom skromny poczęstunek.

3. Informacje o konkursie na stronie internetowej szkoły:

www.zskanczuga.nets.pl

Organizatorzy nauczyciele języka polskiego w ZS w Kańczudze