W związku z kończącym się okresem realizacji projektu „Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” w dniu 17 kwietnia 2012 roku o godzinie 11:00

GALERIA ZDJĘĆ

           

                 W Zespole Szkół w Kańczudze odbyła się konferencja podsumowująca realizację działań założonych we wniosku aplikacyjnym. W konferencji uczestniczyla Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie Zespolu Szkół w Kańczudze. Zaproszono również licznych gości wraz z władzami Powiatu przeworskiego oraz Miasta i Gminy Kanczuga. Wśród uczestników tej uroczystosci znaleźli się dyrektorzy szkół z Powiatu przeworskiego oraz Miasta i Gminy Kańczuga.

Konferencja rozpoczęła się krótkim powitaniem wszystkich zaproszonych gości przez panią Dyrektor Zespołu Szkół. Następnie koordynator projektu pani Marta Pleśniak zapoznała szczegółowo uczestników konferencji ze zrealizowanym projektem. Kolejne wystąpienie uczennicy naszej szkoły ukazało uczestnikom konferencji kolejne etapy udziału szkoły w pozyskiwaniu środków UE.

Interesującym punktem programu konferencji był występ sześciu beneficjentów projektu – uczniów Zespołu Szkół w Kańczudze podczas którego podzieli się z nami swoimi dygresjami dotyczącymi udzialu w zajęciach i kursach.

Na zakonczenie asystent koordynatora projektu – Anna Słysz przedstawiła uczestnikom konferencji ewaluacje zrealizowanego projektu.

Wszystkie przygotowane wystąpienia miały formę prezentacji multimedialnych, co dodatkowo zwiększylo zainteresowanie uczestników prezentowanymi informacjami.

Na podsumowanie uroczystości, po wystąpieniu wicestarosty powiatu przeworskiego wszyscy uczestnicy konferencji udali się na poczęstunek przygotowany przez uczestników szkolenia „Carving” w formie szwedzkiego stołu. Spotkanie zakończylo się około godziny 13:30.

Zapraszamy do obejrzenia kilku fotografii z konferencji wykonanych przez ucznia naszej szkoły.