KLASA INŻYNIERSKA

PROGRAM ROZSZERZONY: matematyka, fizyka, informatyka

EDUKACJA PRZEDMIOTOWA – Profil umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej, szczególnie skierowany jest do uczniów zainteresowanych poszerzeniem wiadomości z zakresu przedmiotów ścisłych. Dla pasjonatów informatyki organizujemy kursy kończące się egzaminami na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych w szkolnym certyfikowanym Laboratorium Edukacyjnym ECDL.

EDUKACJA JĘZYKOWA – W tym typie szkoly nauczane będą dwa języki obce: język angielski oraz język niemiecki – język wiodący w wymiarze 3 godz., a drugi język w wymiarze 2 godz. tygodniowo.

DODATKOWO – Naszym uczniom proponujemy bezpłatne korzystanie z Internetu, różnorodne koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, zajęcia sportowe. Oferujemy stypendia naukowe – za wysokie wyniki w nauce i stypendia za szczególne zaangażowanie w życie społeczne szkoły oraz pomoc materialna dla uczniów z rodzin o niskich dochodach.

Prowadzimy bezpłatny cykl zajęć wspierających rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego, w tym na poziomie rozszerzonym z następujących przedmiotów: matematyki, fizyki i informatyki. Przygotowujemy uczniów do olimpiad, konkursów np. Wojewódzki Konkurs Wiedzy Technicznej „Sapere aude”, konkurs matematyczny Oxford Plus, Polsko-Ukraiński Konkurs Fizyczny „Lwiątko”. Uczniowie tej klasy będą współredagować szkolną stronę internetową, uczestniczyć w zajęciach (pokazy, doświadczenia fizyczne) na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego, na Politechnice Rzeszowskiej i w Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu.

TWOJA PRZYSZŁOŚĆ – Absolwenci tego profilu będą przygotowani do studiowania na kierunkach inżynierskich, politechnicznych, ekonomicznych i uniwersyteckich. Kształcenie w zakresie nauk ścisłych daje w przyszłości możliwość pewnego i dobrze płatnego zatrudnienia.