W dniach 18-20 czerwca odbył się egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik mechanik, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i gospodarstwa domowego. W naszej szkole do etapu pisemnego przystąpiło łącznie 56 absolwentów, natomiast do etapu praktycznego 59 absolwentów.

GALERIA ZDJĘĆ

Z niecierpliwością oczekujemy na wyniki egzaminu, które zostaną ogłoszone końcem sierpnia. Trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że wszyscy otrzymają dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.