W dniu 18.10.2012 r. odbyła się wycieczka do Rzeszowa, której program obejmował: zwiedzanie Radia Rzeszów oraz obejrzenie filmu Bitwa pod Wiedniem w kinie „Helios”.

GALERIA ZDJĘĆ

Opiekunami wycieczki były panie: Beata Drozd, Marzena Szlachta i Lucyna Szymańska. Uczestniczyli w niej członkowie szkolnego radia „Pauza” oraz chętni uczniowie z klas II LO i I TH. Celami wycieczki było: zintegrowanie się grupy, zapoznanie się z funkcjonowaniem radia oraz historią bitwy pod Wiedniem. Wyjazd wynikał z celów i zadań działalności Szkolnego Koła Medialnego oraz programu nauczania o profilu polonistyczno-dziennikarskim.

Podczas oprowadzania po radiu Rzeszów wszyscy uczestnicy wycieczki łącznie z opiekunami z zaciekawieniem słuchali opowiadanej przez pana redaktora historii radia oraz ciekawych opowieści zaczerpniętych z codziennej pracy dziennikarzy.

Następnym punktem planu wycieczki był seans filmowy w kinie „Helios”. Wszyscy z niecierpliwością oczekiwali na zajęcie swoich miejsc w sali kinowej. Po obejrzeniu filmu udaliśmy się w drogę powrotną do Kańczugi.