W dniu 16.11.2011 w Hoteli ICAM w Rzeszowie odbyła się przygotowana przez WSIZ międzynarodowa konferencja upowszechniająca projekt „Przedsiębiorcze Szkoły”.

GALERIA ZDJĘĆ

 

 

W tej konferencji udział wzięły uczennice naszej szkoły z kl. II LO: Olga Kubicka, Jolanta Puć, Izabela Pikuła, Karolina Słowik oraz nauczyciel przedsiębiorczości Pani Donata Kozłowska. Obecni byli tam zaproszeni goście z różnych instytucji: Pani Marta Cisek – Babiarz – Dyrektor Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Pan Wojciech Materna – Prezes Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka, Pan Adam Panek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie oraz Pani Hanna Stasicka – Wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W programie konferencji znalazła się debata dotycząca edukacji oraz przedsiębiorczości z udziałem przedsiębiorców. Największe zainteresowanie nauczycieli wzbudził panel dyskusyjny pt. „Absolwent na rynku pracy”, podczas którego omówiono przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy. Nasze uczennice natomiast wzięły udział w 2 warsztatach. Pierwszy dotyczył eurowolontariatu, na którym zapoznali się oni m.in. z zasadami udziału w projektach wolontariatu międzynarodowego, dowiedzieli jaką rolę wolontariat odgrywa w UE i gdzie szukać informacji na ten temat. Drugi warsztat pt. „Przekuć edukację w życiowy sukces” miał na celu propagowanie informacji nt. właściwego planowania kariery zawodowej młodych osób, które znajdują się przed decyzją dotyczącą wyboru profilu kształcenia. W dniu 17 listopada 2011 odbył się drugi dzień konferencji upowszechniającej projekt  „Przedsiębiorcze szkoły”. Również nasi uczniowie wzięli w nim udział. Była to młodzież z kl. I LO: Ewa Banaś, Bartosz Batycki i Tomasz Kuźniar pod opieką nauczyciela przedsiębiorczości Pani Donaty Kozłowskiej. Uczniowie wzięli udział w drugiej już edycji konkursu wiedzy ekonomicznej w formie gry terenowej. Wcielili się oni w Agentów Bezpieczeństwa Wewnętrznego, których zadaniem było odnalezienie i rozbrojenie ładunku wybuchowego podłożonego na Giełdzie Papierów Wartościowych (był to kampus WSIZ-u w Kielnarowej). Do miejsca podłożenia ładunku wybuchowego, prowadziły uczniów wskazówki logiczne oraz rozwiązania zadań ekonomicznych. Zadania były ambitne i różnorodne. Uczniowie musieli poszukiwać m.in. świadków, badać odciski palców, rozszyfrować kryptogram itp. Mimo, że nie udało wywalczyć się 1 miejsca, to uczniowie byli zadowoleni z udziału w tej grze i obiecali, że za rok też będą brać w niej udział. Nauczyciele natomiast mieli warsztaty dot. wykorzystania sieci społecznych do promocji przedsiębiorczości oraz kreatywności i technik wspomagania uczniów w nauce.