Zarząd Powiatu Przeworskiego przyznał  stypendia  dla najzdolniejszej młodzieży uczeszczającej do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Przeworski.

GALERIA ZDJĘĆ

 

              Warunki przyznawania stypendiów określone są w Uchwale Nr XXXVI/277/10 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkól dla których organem prowadzącym jest Powiat Przeworski. Zgodnie z warunkami zawartymi w uchwale dyrektorzy szkół składają wnioski o stypendia dla uczniów którzy za poprzedni rok szkolny uzyskali średnią co najmniej 4,9 i ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą. Jeśli uczeń może pochwalić się szczególnymi osiągnięciami np. zdobycie tytulu laureata olimpiady, turnieju albo konkursu o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym wtedy minimalna średnia ocen to 4,75.

W roku szkolnym 2011/2012 cztery uczennice Zespołu Szkół w Kańczudze otrzymały Stypendium Starosty. Są to: Karolina Żaczek i Magdalena Brzóska z klasy 3bLO, Ewelina Telega z klasy 4 TH, Natalia Kuryło z klasy 4 TŻ. W dniu 25.10.2011r. w dużej sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku odbyło się uroczyste spotkanie stypendystów i dyrektorów szkół z przedstawicielami organu prowadzącego. Podczas spotkania Starosta Przeworski pan Zbigniew Kiszka i Wicestarosta pan dr Leszek Kisiel wręczyli okolicznościowe dyplomy i przekazali gratulacje stypendystom. GRATULUJEMY!.