Proponowane kierunki kształcenia w roku szkolnym 2011/2012

TECHNIKUM:


hotelarstwa

Przedmiot specjalizacyjny: obsługa imprez okolicznościowych. 

Przygotowuje do podjęcia pracy zawodowej w branży hotelarskiej oraz do dalszego kształcenia na kierunkach związanych między innymi z turystyką, i rekreacją, hotelarstwem.

* Szkoła stwarza możliwość ukończenia specjalistycznych kursów zawodowych: kurs barmański, kelnerski, organizacji przyjęć okolicznościowych – catering.

* Uczniowie odbywają praktyki zawodowe m. in. w ośrodkach nadmorskich (Gdańsk, Jastrzębia Góra), górskich (Arłamów, Solina) oraz w renomowanych zakładach hotelarskich w regionie.


– żywienia i gospodarstwa domowego

Przedmiot specjalizacyjny: dietetyka. 

Przygotowuje do podjęcia pracy zawodowej w branży gastronomicznej i handlowo- usługowej oraz do dalszego kształcenia na kierunkach związanych m. in. z technologią żywienia, biotechnologią i dietetyką.

* Szkoła stwarza możliwość ukończenia specjalistycznych kursów zawodowych: kurs barmański, kelnerski, organizacji przyjęć okolicznościowych — catering.

* Uczniowie odbywają praktyki zawodowe m. in. w ośrodkach nadmorskich (Gdańsk, Jastrzębia Góra), górskich (Arłamów, Solina) oraz w renomowanych zakładach gastronomicznych w regionie.


– mechaniczne

Przedmiot specjalizacyjny: programowanie obrabiarek CNC. 

Przygotowuje do podjęcia pracy zawodowej w branży mechanicznej, produkcyjno- usługowej oraz do dalszego kształcenia na kierunkach inżynieryjnych, politechnicznych, technicznych, związanych m.in. z technologią mechaniczną, mechatroniką i eksploatacją maszyn.

* Szkoła stwarza możliwość ukończenia specjalistycznych kursów zawodowych m.in.: kurs operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.

* Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe uczniowie realizują w specjalistycznych zakładach przemysłowych m. in. w AXTONE, ZANAR w Kańczudze 

 


LICEUM:

 

– klasa politechniczna

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka.

Przygotowuje do studiowania przede wszystkim kierunków ścisłych, ekonomicznych, inżynieryjnych.


– klasa ogólna z innowacją: edukacja przeciwpożarowa i ogólnoratownicza (klasa mundurowa)  – NOWOŚĆ!

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: języki obce (j. angielski, j. niemiecki, j. francuski – do wyboru), biologia, wychowanie fizyczne.

* W programie kurs samoobrony oraz obozy poligonowe!

Przygotowuje do podjęcia nauki w szkołach oficerskich, ratownictwa medycznego i bezpieczeństwa publicznego.


– klasa humanistyczna o profilu: komunikacja społeczna

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język polski, język angielski, wiedza o społeczeństwie. 

Przygotowuje do studiowania kierunków, na których ważna jest szeroka wiedza humanistyczna połączona z umiejętnościami  interpersonalnymi i negocjacyjnymi np.: dziennikarstwo, psychologia, pedagogika, prawo, lingwistyka, nauki polityczne, kierunki artystyczne.


– klasa medyczna

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia. 

Przygotowuje do podjęcia nauki na kierunkach medycznych, pielęgniarskich, przyrodniczych i ochrony środowiska (recykling).

 


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA:


– Klasa wielozawodowa:

– zawód fryzjer

– zawód krawiec

– zawód mechanik pojazdów samochodowych


Już po 3 latach szkoła umożliwia podjęcie pracy w wybranym kierunku, daje podstawy wykształcenia ogólnego oraz możliwość kontynuowania nauki w szkole średniej. Cykl kształcenia kończy się egzaminem z praktycznej nauki zawodu.