Dnia 29 sierpnia 2011 roku Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął Uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom w roku szkolnym 2011/2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Wszystkich zainteresowanych programem prosimy o zapoznanie się na stronie internetowej:

link do strony