W ramach obchodów Dnia  Patrona  Liceum Ogólnokształcącego  i Święta Szkoły  w  Zespole  Szkół odbyły się dniu 14.12.2011r. międzyszkolne  konkursy związane z życiem i twórczością Adama Mickiewicza. 

GALERIA ZDJĘĆ

 

   

Konkursy miały na celu popularyzowanie wiedzy na temat tego wielkiego Polaka i poety nie tylko wśród uczniów Zespołu Szkół, ale także uczniów szkół gimnazjalnych i średnich z terenu Powiatu Przeworskiego.

    I tak odbyły się:

  IV  MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI  ADAMA MICKIEWICZA,

 – III  MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY związany z  twórczością A. Mickiewicza.

            Do turnieju recytatorskiego w kategorii gimnazjum zgŁosiŁo siĘ 17 uczestników (z terenu Gminy KaŃczuga i Gminy Jawornik Polski), w kategorii szkóŁ ponadgimnazjalnych – 8 osób (szkoŁy z Przeworska, Sieniawy, Zarzecza).

W kategorii gimnazjum przyznano następujacym uczestnikom:

     I miejsce – Aleksandrze  Dzik, gimnazjum : Jawornik Polski,

        II miejsce – Mateuszowi ZajĄc, gimnazjum: Łopuszka Wielka,

        III miejsce – Marcinowi Pawlakowi, gimnazjum : Urzejowice.

 

  W kategorii szkół ponadgimnazjalnych natomiast  przyznano:

      I miejsce – Barbarze Gladysz  – ZSO i Z Przeworska,

        II miejsce – Piotrowi Radawcowi  – ZS Sieniawa,

        III miejsce – Magdalenie Dryla i Karolinie  Uchman – ZSZ Przeworsk.

Jury przyznaŁo takŻe Nagrodę Dyrektora Szkoły Anicie Ziębie.

 

Ponadto wyróżnienia otrzymali:

      Joanna Mac, gimnazjum Rączyna,

        Agnieszka Dudek, gimnazjum Krzeczowice,

        Barbara Stachniewicz, gimnazjum Urzejowice,

        Sandra Skrzypek, gimnazjum Pantalowice.

 

Poziom recytacji w obu kategoriach był bardzo wysoki, teksty zostaly  starannie dobrane i przygotowane,  zmagania konkursowe  były niezwykle   wyrównane . Wielkie brawa naleŻą się więc wszystkim opiekunom uczniów, którzy mobilizowali podopiecznych do pracy.

            W turnieju plastycznym uczestniczyło 15 uczniów ze szkół gimnazjalnych Gminy Kańczuga oraz 6 uczniów ze szkół średnich powiatu przeworskiego.

 

W kategorii gimnazjum  otrzymały:

      I miejsce – Joanna Mac, gimnazjum Rączyna,

        II miejsce – Alina Zięba, gimnazjum Pantalowice,

        III miejsce – Natalia Pawełek, gimnazjum Krzeczowice.

 

W tej kategorii przyznano takze wyróżnienia dla:

      Justyny Kozłowskiej, gimnazjum Rączyna,

        Klaudii Klepacz, gimnazjum Kańczuga,

        Krystiana  Kota, gimnazjum Sietesz,

        Wioletty Podwyszyńskiej, gimnazjum Rączyna,

        Wioletty Zięby, gimnazjum Krzeczowice,

        Angeliki  Jaworskiej, gimnazjum Siedleczka.

 

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych jury przyznało:

      I miejsce  – Kindze Beluch, ZSO i Z Przeworsk,

        II miejsce – Bernadetcie Krzyżak, ZSR Zarzecze,

        III miejsce – ex aequo Annie Wójcik i Monice Kucaj, ZS Kańczuga.

\

Podobnie jak w konkursie recytatorskim, także tutaj poziom prac był wysoki i  jury miało niełatwe zadanie, toteż przerwa na kawę, herbatę i ciastko nieco się wydłużyla.

        Wszystkim uczestnikom i  nagrodzonym serdecznie gratulujemy,  uczniom i ich opiekunom  dziękujemy za udział  i zapraszamy za rok.

 Organizatorami konkursów, przy wsparciu Dyrekcji Szkoły, były:

  p. Marta Lemiech i p. Lucyna Szymańska.