Nasza szkoła już po raz trzeci uczestniczy w ogólnopolskim  programie profilaktyki chorób nowotworowych –  Mam Haka Na Raka. W tym roku nasze wysiłki skierowane są na walkę z rakiem płuc- najcześciej występującego obecnie nowotworu w Polsce.

 

Honorowy patronat realizowanego w naszym regionie programu przyjął Wójt Miasta i Gminy Kańczuga, dzięki któremu materiały informacyjne: plakaty i ulotki mogły trafić do szerszej społeczności.

W ramach realizacji programu  szkolny zespół hakowiczów; Aleksandra Ryś, Natalia Karolewska, Beata Rząsa, Olga Kubicka oraz Norbert Zimoń, z pomocą opiekuna zespołu Danuty Płoskoń oraz innych nauczycieli – członków szkolnego zespołu promocji zdrowia
i wychowawców klas –  przygotował i przeprowadził szereg akcji. Jedna z nich była prezentacja multimedialna dla rodziców poświęcona walce z rakiem płuc, która odbyła się 13 stycznia 2011r. Rodzice otrzymali wówczas ulotki zawierające „minimum onkologiczne” na temat tego nowotworu.  Informacje te zostały również zamieszczone w lokalnej prasie.Zgodnie z wytycznymi  organizatorów programu,  w piątek 4 lutego 2011 r. zorganizowano w naszej szkole Dzień Hakownicza. Był to kulminacyjny punkt naszych  działań profilaktyczno- informacyjnych w regionie.

W ramach obchodów tego dnia zorganizowano happening, na który złożyły się:

– prezentacja multimedialna dla uczniów  i pracowników szkoły, poświęcona profilaktyce chorób nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem raka płuc,

– rozprowadzanie przez grupy uczniów, materiałów informacyjnych dotyczących walki z rakiem płuc, w sklepach, zakładach pracy, szkołach i innych instytucjach naszego miasta,

– zbieranie podpisów na rzecz poparcia społecznego dla idei szerzenia w szkołach wiedzy na temat profilaktyki nowotworowej,

– zbieranie maskotek dla dzieci ze szpitali onkologicznych.

Jesteśmy szkołą promujacą zdrowie, stąd nie możemy zostać obojętni na tego typu inicjatywy jak program MHNR  zaproponowany  szkołom ponadgimnazjalnym  przez  Polską Unię Onkologii .

{gallery}phocagallery/2010_2011/2011_02_04{/gallery}