KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

GALERIA ZDJĘĆ

 

Tradycją już są w Zespole Szkół kiermasze używanych podręczników. W tym roku taki właśnie kiermasz odbył się w dniach 8-9 września. Początkowo planowany był tylko na jeden dzień, ale wkrótce okazało się, że zainteresowanie uczniów podręcznikami jest tak duże, iż należy kontynuować kiermasz także w następny dzień.

 

 

Wymiana i sprzedaż podręczników odbyła się w budynku Zespołu Szkół pod opieką Rady Rodziców i Rady Szkoły, z ramienia Rady Pedagogicznej koordynatorem akcji była P. Lucyna Szymańska, w tym roku szkolnym dołączyła także P. Marta Pleśniak. Wśród uczennic pomagających w sprawnym przeprowadzeniu kiermaszu znalazły się z klasy III „a” LO: Magdalena Futoma, Magdalena Kubicka, Karolina Drabik, Patrycja Maziarz, Alina Zając. Pracowaly również dziewczyny z klasy III Technikum Żywienia: Natalia Hałys i Paulina Skawina. Kiermasz przebiegał w miłej i życzliwej atmosferze, co przejawiało się m. in. w niewygórowanych cenach podręczników. Zadowolone były obie strony – kupujący i sprzedający. Wydaje się, że rokuje to dobrze na nowy rok szkolny.