W dniu 10 listopada 2011 roku odbył się XIX Konkurs Recytatorski adresowany do uczniów szkół średnich Pogórza Dynowskiego. Konkurs odbył się pod hasłem: Razem – bo szczęście to drugiemu człowiekowi w oczy spojrzeć czule”. W konkursie tym I miejsce zdobyła uczennica naszej szkoły – KAROLINA DRABIK z klasy III a LO i pokonała w ten sposób rywali ze szkół średnich z Dynowa, Dubiecka, Przeworska.

                                                              Organizatorem konkursu był Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie.