Dzień 20 grudnia w Zespole Szkół był wyjątkowy. W tym dniu cała społeczność szkolna uroczyście obchodziła Święto Szkoły i Dzień Patrona LO-Adama Mickiewicza.

GALERIA ZDJĘĆ

 

 

W tym dniu nie odbywały się tradycyjne lekcje, bo dzień rozpoczął się mszą św. w Kościele Parafialnym w Kańczudze. Uczestniczyli zaproszeni goście, uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoly. Następnie wszyscy spotkali się w budynku szkoły na sali gimnastycznej, która na ten czas zupełnie zmieniła swój wygląd. Uroczystość otworzyło powitanie przez Panią Dyrektor Dorotę Konieczną przybyłych gości, wśród których był Wicestarosta Przeworski p.Leszek Kisiel, Dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, instytucji kulturalnych, placówek oświatowo-wychowawczych,Proboszcz Parafii w Kańczudze ks. dr Wojciech Pac, Kierownik BS w Kańczudze p. Paweł Kuźma przedstawiciele Rady Rodziców i Rady Szkoly. Pani Dyrektor dokonała także krótkiego przeglądu dokonań i osiągnięć szkoły w ostatnim czasie, przypomniała o wynikach konkursów towarzyszących obchodom Dnia Patrona, tym ostatnim towarzyszyła projekcja zdjęć ilustrujących przebieg i efekty zmagań konkursowych. Ponadto Pani Dyrektor wręczyła podziękowania dyrektorom i instytucjom, z którymi szkoła współpracuje. Ważną cześcią spotkania był program artystyczny w wykonaniu młodzieży Zespołu Szkół przygotowany pod hasłem WIGILIA Z MISTRZEM ADAMEM. Wieloletnią tradycją obchodów Dnia Patrona w naszej szkole jest łączenie tego święta z uroczystościami wigilijnymi, podobnie było także w tym roku. Program uświetniły więc piękne kolędy a Dyrekcja szkoły podzieliła się z przedstawicielami klas opłatkiem. Następnie, zgodnie z programem, uczniowie poszczególnych klas spotkali się w swoich salach z wychowawcami.

Święto Szkoły było więc dniem podsumowań i radości, dniem odpoczynku od codziennego uczniowskiego trudu, ale też okazją do wyrażenia dumy z tego, że tworzymy społeczność szkoły, która działa nieprzerwanie od 1944r.