DZIEŃ  NAUCZYCIELA 2011

W dniu 13 października 2011 roku w Zespole Szkół w Kańczudze obchodziliśmy uroczyście Święto Komisji Edukacji Narodowej. Z tej okazji młodzież przygotowała interesujący program artystyczny.

GALERIA ZDJĘĆ

Uczniowie podziękowali nauczycielom za najpiękniejszy dar – za wiedzę i złożyli wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły najserdeczniejsze życzenia. Uroczystość uświetnił swoją obecnością wicestarosta przeworski pan Leszek Kisiel, który wręczył Nagrody Starosty Przeworskiego paniom: D. Kozłowskiej, A. Slysz i pani dyrektor D. Koniecznej. Nie zabrakło także podczas uroczystości przedstawicieli Rady Rodziców i Rady Szkoły: pani Joanny Chmury, pani Aliny Mazur i pana Władyslawa Zygmunta.

Święto Edukacji Narodowej to doskonały moment, by docenić i nagrodzić trud pracowników oświaty.  W uznaniu zasług i osiągnięć w pracy dydaktyczno – wychowawczej dyrektor szkoły pani Dorota Konieczna wręczyła Nagrody Dyrektora nauczycielom i pracownikom oświaty: p. B. Drozd, p. M. Pleśniak, p. M. Rożek-Ziobro, p. A. Fudali, p. I. Rochackiej.

Wicestarosta Przeworski pan Leszek Kisiel wręczył Nagrody Starosty Przeworskiego paniom: D. Kozłowskiej, A. Słysz i pani dyrektor D. Koniecznej.

Ponadto nauczycielom zasłużonym dla edukacji przyznano nagrody i medale. Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymał p. A. Puć, Medal Komisji Edukacji Narodowej – p. B. Drozd i p. M. Lemiech, Złoty Medal za Długoletnią Służbę – pan E. Drąg, Srebrny Medal za Długoletnią Służbę- p. D. Płoskoń i p. A. Puć oraz Brązowy Medal za Długoletnią służbę – pani K. Kulig.

                                             Wszystkim serdecznie gratulujemy.