Dzień Patrona obchodzony był w tym roku 22 grudnia 2010 r. i był dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

W tym roku myśl przewodnia programu brzmiała:

Wierzysz, że się Bóg zrodził w betlejemskim żłobie,

Lecz biada ci, jeżeli nie zrodził się w tobie. (Adam Mickiewicz)

 

Uroczyste obchody rozpoczęły się Mszą świętą w kościele parafialnym, gdzie zgromadzili się zaproszeni goście, nauczyciele i młodzież. Po Mszy świętej wszyscy uczestnicy na czele z pocztem sztandarowym przeszli ulicami miasta do szkoły, gdzie odbyły się dalsze uroczystości. Rozpoczęły się od odśpiewania hymnu państwowego i powitaniu przez panią dyrektor Dorotę Konieczną licznie zgromadzonych gości, a w tym roku naszą uroczystość uświetnili:Poseł na Sejm RP – Jan Bury, wicestarosta powiatu przeworskiego – Krzysztof Kłak, burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga – Jacek Sołek, sekretarz Miasta i Gminy Kańczuga – Ewa Zając, lekarz rodzinny – Anna Wójcik, właściciel firmy Car-Test – Paweł Chmura, kierownik Banku Spółdzielczego w Dynowie – oddział w Kańczudze – Paweł Kuźma, komendant Posterunku Policji w Kańczudze – Andrzej Żegadło, dyrektor Szkoły Podstawowej w Kańczudze – Teresa Łuczyk, dyrektor Miejsko-Gminnego Przedszkola w Kańczudze – Bożena Krupa,  dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Krzeszowicach-Bogusława Broda, dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Siedleczce – Maria Fudali, dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Rączynie – Lucyna Orzechowska, dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Sieteszy – Marta Seweryn-Wilk, dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Pantalowicach – Elżbieta Wołoszyn, dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łopuszce Wielkiej – Lucyna Zięba, dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kańczudze – Andrzej Zięba, dyrektor Biblioteki Miejskiej w Kańczudze – Anna Bachnacka, dyrektor Miejsko-Gmninnego Ośrodka Kultury  w Kańczudze – Jan Krupiński, przewodniczący Rady Szkoły – Władysław Zygmunt, przedstawiciele Rady Rodziców – Joanna Lech i Alina Mazur. W imieniu zaproszonych gości słowo do zgromadzonych skierował pan wicestarosta – Krzysztof Kłak oraz Poseł na Sejm RP pan Jan Bury.Następnie delegaci uczniów złożyli kwiaty i zapalili znicz pod tablicą pamiątkowa ku czci Adama Mickiewicza.    Część pierwszą zakończyło odśpiewanie hymnu szkoły i wyprowadzenie sztandaru.Część drugą, która dotyczyła informacji o konkursach towarzyszącym obchodom Dnia patrona Szkoły, pani dyrektor rozpoczęła od wręczenia nauczycielom i pracownikom szkoły Nagród Dyrektora Szkoły.   Podsumowując konkursy związane z życiem i twórczością Patrona Szkoły, pani dyrektor szczególne podziękowania złożyła tym nauczycielom gimnazjów, którzy przygotowali uczniów do konkursów recytatorskich i plastycznych oraz wręczyła im imienne podziękowania. Laureatom konkursów wręczyła nagrody rzeczowe i zaprosiła do dalszej współpracy .Tę część uroczystości uświetnili występami laureaci konkursu recytatorskiego. Kolejną część uroczystości poprowadzili uczniowie, którzy przygotowali czuwanie przy żłóbku. Na tle dekoracji przedstawiającej betlejemską szopę, uczniowie zaprezentowali scenki uzupełnione kolędami i pastorałkami, a będące symbolicznym odniesieniem do problemów współczesnego człowieka.Występ uczniów zakończyły życzenia oraz wręczenie zaproszonym gościom kart z życzeniami i opłatkami. Pani dyrektor przekazała przedstawicielom klas opłatki i życzenia dla poszczególnych klas oraz zaprosiła wszystkich gości, nauczycieli i pracowników do opłatkowego spotkania. Uroczystości przebiegały w spokojnej, serdecznej atmosferze.

 

{gallery}phocagallery/2010_2011/2010_10_22{/gallery}