W dniu 27.04.2010 r. odbyła się wycieczka przedmiotowa do planetarium w Chorzowie, której organizatorem i kierownikiem była D.Józefczyk. W Wycieczce brało udział 32 uczniów z klas: ITŻM, Ia LO, IIa LOII i IIb LO. W czasie pobytu w Chorzowie młodzież wzięła udział w 2 godzinnych zajęciach lekcyjnych  z astronomii których celem było pogłębienie wiadomości i zainteresowanie uczniów przedmiotem. Wycieczce towarzyszyła miła atmosfera pod opieką nauczycieli ZS: Pani Lemiech Marty i Adama Pucia.