W dniu 28.X.2009 r. odbyła się wycieczka uczniów ZS do Planetarium w Chorzowie. W Wycieczce brało udział 42 uczniów z klas: IITH, IITM, IITŻ oraz 3TH i II b LO pod opieką trzech nauczycieli p .D. Józefczyk, p. Emila Drąga, p. Adama Puć. Celem wycieczki było poszerzenie wiadomości o Wszechświecie i Układzie Słonecznym. Uczniowie uczestniczyli w dwulekcyjnych zajęciach dydaktycznych przy udziale aparatury projekcyjnej umieszczonej pod 23 metrową kopułą stanowiącą ekran sztucznego nieba. Na półkolistym ekranie odtwarza ona wygląd nieba w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca na Ziemi. Nasza grupa oglądala go w dniu 28.X wycieczki szkolnej. Oprócz tych zajęć cała grupa uczniów zwiedziła Obserwatorium Astronomiczne z największa w Polsce lunetą o 30-centymetrowym obiektywie i 750-krotnym powiększeniu. W drodze powrotnej wszyscy uczestnicy wycieczki uczestniczyli we wspólnym obiedzie w Zajeździe u Gaduły. W autokarze młodzież śpiewała piosenki, panowała wyjątkowa atmosfera, która pozostawiła wiele przyjemnych wrażeń.