W dniu 22 grudnia 2009 roku obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły połączone ze spotkaniem opłatkowym. Ten dzień zgodnie z tradycją rozpoczęliśmy udziałem we Mszy Św. w Kościele Parafialnym pw. Michała Archanioła. Dalsza część obchodów odbyła się na terenie szkoły. Młodzież pod opieką nauczycieli: p. M. Mazur, p. M. Szlachty, p. B.Drozd, B.Botwiny i p. Ł.Mazura przygotowała program artystyczny, który składał się z części poświęconej Patronowi Szkoły Adamowi Mickiewiczowi oraz części związanej ze zbliżającą się Wigilią.

Naszą uroczystość uświetnili licznie przybyli goście. Wśród nich przedstawiciele władz powiatowych: p.Marek Frączek – Wicestarosta Przeworski, p.Mariusz Pieniążek – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia, p.Stanisław Petynia – Sekretarz Powiatu Przeworskiego, Ksiądz Dziekan Jan Woźniak, p.Teresa Łuczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kańczudze, p.Bożena Krupa – Dyrektor Miejsko-Gminnego Przedszkola w Kańczudze, p.Teresa Krasnowska – koordynator projektu Szkół Promujących Zdrowie, przedstawiciele Rady Szkoły i Rady Rodziców oraz emeryci.
Podczas uroczystości Pani Dyrektor Ewa Jodłowska-Zając wręczyła nagrody laureatom konkursów związanych z życiem i twórczością Adama Mickiewicza. Program uświetnił występ laureatki nagrody specjalnej II MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI PATRONA- uczennicy klasy III a LO Katarzyny Guzy. Nagrody Dyrektora otrzymali nauczyciele oraz pracownik szkoły: p.Zofia Bawor, p.Donata Kozłowska, p.Marzena Szlachta, p.Anna Słysz, p.Augustyn Swojak, p.Lesław Łazar.
W tym szczególnym dniu szkoła otrzymała także Rejonowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Na zakończenie Pani Dyrektor złożyła świąteczne życzenia i przy dźwiękach kolęd przełamała się opłatkiem z przewodniczącymi klas.