W piątek, 18 grudnia 2009 r. w Rzeszowie odbyła się Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej Wręczenia dyplomów dokonał Pan Antoni Wydro, Podkarpacki Wicekurator Oświaty.

 

Stypendium PRM jest przyznawane jednemu uczniowi każdej szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży kończącej się maturą, który otrzymał promocję z wyróżnieniem i uzyskał najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazał szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy i uzyskał w niej najwyższe wyniki. Stypendium wynosi 2 580 złotych. W tym roku stypendium uzyskało 243 uczniów podkarpackich szkół. Z naszej Szkoły w/w stypendium otrzymała Sylwia Mędrygał z Technikum Hotelarstwa i Aleksandra Ryś z Liceum Ogólnokształcącego.

{gallery}phocagallery/2009_2010/2009_12_18{/gallery}