W dniu 7-8 marca 2008 roku w Krakowie odbyła się konferencja podsumowania projektu „Szkoły Jagiellońskie”, w której uczestniczyli przedstawiciele naszej szkoły: dyrektor szkoły mgr inz. Ewa Jodłowska-Zając, wicedyrektor szkoły mgr Janina Suberlak, koordynator projektu mgr Marta Pleśniak i pedagog szkolny mgr Katarzyna Kulig. Znaleźliśmy się w zaszczytnym gronie 25 szkół, które otrzymały z rąk JM Rektora UJ statuetki „Szkoła Jagiellońska”. Dzięki otrzymaniu statuetki i Certyfikatu „Szkoła Jagiellońska” będziemy mieć możliwość dalszej współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim. Jako szkoła odnieśliśmy duże sukcesy, z czego wszyscy jesteśmy dumni.

Wnioski, które wynikają z doświadczeń nauczycieli i uczniów po realizacji projektu: *Uczniowie wzbogacili się o nowe, rzeczywiste umiejętności.

*Projekt zmobilizował społeczność szkolną do wspólnego działania i wyzwolił energię tkwiacą w młodziezy i nauczycielach

*Realizację projektu podniosła jakość pracy szkoły i jej atrakcyjność w środowisku
*Powstała bogata dokumentacja projektu w postaci filmów, fotografii, prezentacji multimedialnej, kroniki

*Realizacja projektu wykształciła u młodzieży umiejętności precyzyjnego formułowanie swoich oczekiwań, a także oceny własnych możliwości

*Projekt dał początek dobrym praktykom, który powinny być kontynuowane np. obok tradycyjnych zajęć pozalekcyjnych, organizować krótkie cykle warsztatowe, kursy w szkole: poza szkołą oraz wycieczki/wjazdy, wzbogacając ich ofertę zgodnie z oczekiwaniami uczniów.