W październiku 2008 r. nasza szkoła przystąpiła do projektu realizowanego przez Szkołę Festiwalu Nauki oraz Fundację BioEdukacji w Warszawie skierowanego do szkół położonych daleko od dużych ośrodków naukowo-akademickich. Celem tego projektu było doskonalenie zawodowe nauczycieli biologii, zaprezentowanie metod pracy laboratoryjnej z młodzieżą, metodologii badawczej prac naukowych oraz wyposażenie szkolnych pracowni biologicznych w materiały do pracy laboratoryjnej. W ramach tego projektu odbyły się w Warszawie w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej 22-godzinne warsztaty dla nauczycieli pod hasłem „Uczymy eksperymentować”, w trakcie których pracownicy naukowi zaprezentowali doświadczenia możliwe do wykonania w szkołach z uczniami, a także wygłosili serię wykładów poświęconych najnowszym osiągnięciom i wykorzystaniu biotechnologii.

 

Drugim przedsięwzięciem projektu było VII Mini Sympozjum dla nauczycieli zorganizowane we współpracy z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w grudniu 2008 r. Warszawie, podczas którego przedstawiono wybrane osiągnięcia z dziedziny biologii medycyny. Po spełnieniu warunków określonych przez autorów projektu, nasza szkoła w styczniu 2009 r. została bezpłatnie wyposażona w materiały do przeprowadzania lekcji, w tym m.in.: -zestawy doświadczalne (sprzęt, odczynniki dla całej klasy, procedury, skrypty) np. „Tajemnice fotosyntezy”, „Badamy DNA” -sprzęt laboratoryjny, np. waga elektroniczna, ciśnieniomierz-zestawy szkła laboratoryjnego-odczynniki chemiczne. Otrzymane materiały to doskonała pomoc do lekcji zarówno biologii jak i mikrobiologii oraz chemii.

{gallery}phocagallery/2008_2009/2008_10{/gallery}