„Przemoc jest straszna, przemoc to choroba, Okrutne czyny, czasami nawet słowa. Ogarnia wszystkich, winnych i bez winy, nie szukajmy zemsty, szukajmy przyczyny (cytat uczennicy ze szkoły podstawowej) Happening pod hasłem – GRAM CZYSTO” W dniu 5 czerwca 2008 roku w Zespole Szkół w Kańczudze odbył się Happening pod hasłem “Gram Czysto” Happening był podsumowaniem działań naszej szkoły dotyczących zarówno ograniczenia zjawiska nikotynizmu jak i przemocy i agresji wśród młodzieży (w roku szkolnym 2007/2008 nasza szkoła uczestniczyła w programie społecznym “SZKOŁA BEZ PRZEMOCY”). 5 czerwca 2008 roku był dniem protestu wobec przemocy i agresji całej społeczności szkolnej: rodziców, uczniów, nauczycieli oraz wszystkich, którym zależy na bezpiecznej szkole w Polsce. Punktem kulminacyjnym obchodów tego “Dnia” było wypuszczenie o 12.00 w całej Polsce tysięcy czerwonych baloników, symbolu akcji i jednocześnie wyrażenie odcięcia się od przemocy i agresji. Koordynatorem happeningu był pedagog szkolny p. Katarzyna Kulig, a nauczyciele zaangażowani w jego organizację to członkowie zespołu wychowawczego: p. Krystyna Kołcz, p. Lucyna Szymańska, p. Elżbieta Wójcik, p. Janina Suberlak, p. Dorota Konieczna i p. Monika Mazur, oraz nauczyciele wychowania fizycznego p. Krystyna Kołcz, p. Ewelina Kołcz i p. Marta Pleśniak. W happeningu uczestniczyła cała społeczność szkolna. Program imprezy był następujący: 1. Konkurs plastyczny dla przedstawicieli uczniów z wszystkich klas pt.: „Przemocy mówimy Nie”, w którym uczestniczyło 40 uczniów. 2. Konkurs: „Najsympatyczniejsi 2008” na parę najsympatyczniejszych uczniów w szkole. Najsympatyczniejszą uczennicą została Gabriela Rączka z klasy 2aLO, a najsympatyczniejszym uczniem został Krzysztof Skóra z klasy 2b LO. 3. Wizualna propaganda: wystawa prac plastycznych z konkursu zorganizowanego w marcu 2008 r.: „Papieros – fabryka trucizn”. 4. Wizualna propaganda: wystawa prac plastycznych z konkursu: „Przemocy mówimy Nie”. 5. Prelekcja dla uczniów przygotowana przez pedagoga szkolnego nt. szkodliwego wpływu nikotyny na organizm człowieka i dyskusja w klasach. 6. Prelekcja dla uczniów przygotowana przez pedagoga szkolnego nt. zjawiska przemocy i agresji w polskich szkołach i dyskusja w klasach. 7. Przejście na Halę Sportową w Kańczudze w celu protestu wobec przemocy i agresji w szkole: a)zorganizowanie zawodów i konkurencji sportowych z udziałem przedstawicieli uczniów wszystkich klas, b)wypuszczenie o godz. 12.00 czerwonych baloników jako znaku odcięcia się od przemocy w szkole, c)pokaz aerobiku w wykonaniu uczniów naszej szkoły, d)poczęstunek dla młodzieży ufundowany przez Radę Rodziców, e)pokaz technik samoobrony w sytuacjach zagrożeń w wykonaniu dwóch funkcjonariuszy policji z Kańczugi i Przeworska, f)ogłoszenie wyników i wręczenie nagród dla laureatów zorganizowanych konkursów oraz zawodów i konkurencji sportowych. Fundatorem nagród był Burmistrz Miasta i Gminy w Kańczudze oraz Samorząd Uczniowski działający przy naszej szkole. 8. Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli, zorganizowane na terenie szkoły nt. sposobów radzenia sobie z trudnymi zachowaniami młodzieży, prowadzone przez pracownika Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z Przeworska p. mgr Dorotę Walas.