W dniach 26-27 kwietnia 2008 r. w Warszawie odbył się finał VIII Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego pt. „Historia i Kultura Żydów polskich”organizowanego przez Amerykańsko-Polsko-Izraelską Fundację „SHALOM” pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Uczeń klasy III b LO Mariusz Makara zajął II miejsce prezentując pracę pt. „Ludzie ludziom zgotowali ten los”, w której przedstawił dramatyczne losy Żydów Kańczuckich po II swojnie światowej.
Praca została napisana pod kierunkiem mgr D.Koniecznej. „GRATULUJEMY”