Rokrocznie Oddział Okręgowy NBP w Rzeszowie organizuje Dni Otwarte, na które zaprasza także młodzież szkolną. W tym roku 12.06.2008 r. uczniowie klasy 1bLO i 2bLO uczestniczyli w tych Dniach Otwartych. W programie były m.in.

filmy animowane „Historia bankowości centralnej w Polsce” i „Funkcje i zadania NBP” oraz kurs „Rozpoznawania autentyczności znaków pieniężnych”. Uczestnicy mieli możliwość samodzielnego wybijania pieniędzy oraz otrzymali 55 tysięcy złotych w postaci brykietów, składajacych się z zniszczonych, zużytych i wadliwych banknotów 50- złotowych.

Opiekę nad młodzieżą sprawowała pani Donata Kozłowska