W październiku 2007 r. nasza szkoła przystąpiła do edycji programu społecznego „Szkoła bez przemocy”. Celem programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu i zmianę postaw wobec przemocy. 

        Z inicjatywy programu dzień 2 czerwca będzie dniem wyrażania przez społeczność szkolną sprzeciwu wobec przemocy i agresji w szkołach. Warunkiem przystąpienia naszej szkoły do Programu jest zobowiązanie do przestrzegania przygotowanego przez Radę Programową Kodeksu „Szkoły bez przemocy” i podejmowanie konkretnych działań angażujących i aktywizujących całą społeczność szkolną – nauczycieli, uczniów i rodziców. Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się zmniejszyć skalę przemocy i agresji a nasi uczniowie będą czuli się bezpieczni.