Prezydium Rady Szkoły:

  • p. Agnieszka Bawor – przewodniczący
  • p. Grażyna Dzierga – zastępca przewodniczącego
  • p. Lucyna Szymańska – sekretarz

Członkowie Rady Szkoły:

  • p. Anna Żyła
  • p. Bogdan Kuźniar
  • p. Adam Puć
  • Natalia Skalska – klasa II TL
  • Katarzyna Wrotna – klasa III TŻ
  • Konrad Mikuła – klasa III TŻ

Regulamin Rady Szkoły