Rekrutacja 2018/2019

Postępowanie rekrutacyjne w Zespole Szkół w Kańczudze w roku szkolnym 2018/2019

Działając na podstawie Rozporzadzenia MEN z 16 marca 2017 r. Zarządzenia Nr 1/2018 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018 r. oraz Statutu Zespołu Szkół w Kańczudze, ustala się co następuje:

W Zespole Szkół w Kańczudze w roku szkolnym 2018/2019 prowadzi się nabór do następujących typów szkół:

Liceum Ogólnokształcące – 3 lata
Planowana liczba oddziałów/uczniów: 4/120
Program rozszerzony z przedmiotów
klasa psychologiczno – pedagogiczna j. polski, j. angielski, historia
klasa inżynierska matematyka, fizyka j.angielski/informatyka
klasa biologiczno – chemiczna biologia, chemia, j.angielski/fizyka
klasa mundurowa z elemantami ratownictwa medycznego biologia, j.angielski, wos
Technikum – 4 lata
Planowana liczba oddziałów/uczniów: 6/180
Program rozszerzony z przedmiotów
t. mechanik matematyka, fizyka
t. żywienia i usług gastronomicznych biologia, matematyka
t. przemysłu mody j. angielski/historia, geografia
t. hotelarstwa j.angielski, geografia
t. logistyk j.angielski, informatyka
t. procesów drukowania fizyka, informatyka
Szkoła Branżowa I stopnia
Planowana liczba oddziałów/uczniów: 3/90
Program rozszerzony z przedmiotów
kucharz
operator obrabiarek skrawających
krawiec

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do poszczególnych typów szkół w Zespole Szkół w Kańczudze:

Liceum Ogólnokształcące Przedmioty
klasa psychologiczno-pedagogiczna 1. j. polski
2. matematyka
3. j.obcy
4. historia
klasa mundurowa z elementami ratownictwa medycznego 1. j. polski
2. matematyka
3. j.obcy
4. biologia
klasa inżynierska 1. j. polski
2. matematyka
3. informatyka
4. fizyka
klasa biologiczno-chemiczna 1. j. polski
2. matematyka
3. biologia
4. chemia
Technikum czteroletnie Przedmioty
zawód – technik mechanik 1. j. polski
2. matematyka
3. fizyka
4. informatyka
zawód – technik żywienia i usług gastronomicznych 1. j. polski
2. matematyka
3. biologia
4. chemia
zawód – technik hotelarstwa 1. j. polski
2. matematyka
3. j. obcy
4. geografia
zawód – technik logistyk 1. j. polski
2. matematyka
3. j. obcy
4. informatyka
zawód – technik procesów drukowania 1. j. polski
2. matematyka
3. fizyka
4. informatyka
zawód – technik przemysłu mody 1. j. polski
2. matematyka
3. j. obcy
4. informatyka
Szkoła Branżowa I Stopnia Przedmioty
zawód – kucharz 1. j. polski
2. matematyka
3. chemia
4. biologia
zawód – operator obrabiarek skrawających 1. j. polski
2. matematyka
3. fizyka
4. zajęcia techniczne
zawód – krawiec 1. j. polski
2. matematyka
3. j. obcy
4. zajęcia techniczne