POWIATOWE KONKURSY MICKIEWICZOWSKIE: RECYTATORSKI i PLASTYCZNY poświęcone twórczości ADAMA MICKIEWICZA