Scenariusz zajęć-„Zasady racjonalnego odżywiania się – profilaktyka otyłości”