PROJEKT „AKTYWNA EDUKACJA TWOJĄ PRZYSZŁOŚCIĄ”

Projekt  „Aktywna Edukacja Twoją Przyszłością”

Czas trwania projektu: wrzesień 2012 – maj 2013

Beneficjenci: uczniowie klas I, II oraz III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Kańczudze

Cel główny projektu: zwiększenie dostępu uczniów LO do zajęć podnoszących kompetencje kluczowe w zakresie matematyki, języków obcych ITC oraz doradztwo zawodowe.

Dokumenty zakładka „PROJEKTY UNIJNE”

3 października 2012|